Diagnoza Rightpath

Slider

RightPath

RightPath 4 to opracowane przez naukowców z Atlanta University interaktywne narzędzie psychometryczne. Diagnozuje indywidualny profil menedżerski w czterech wymiarach: potrzeba kontroli, interakcja z innymi, konfliktowość, tempo i sposób pracy. Raport pokazuje naturalny styl komunikacji, styl przewodzenia, typowe reakcje na zaskakujące wydarzenia i stres, sposoby motywowania samego siebie i innych członków zespołu, wskazuje najskuteczniejsze metody poprawy osiąganych wyników. RightPath wspomaga indywidualne i zespołowe procesy coachingowe, rekrutacyjne, projektowanie programów szkoleniowych. Diagnoza RP 4 pozwala Ci lepiej zrozumieć siebie i innych, zarządzić zmianą i zdefiniować obszary rozwoju. W zespole buduje zaufanie i zwiększa efektywność współpracy. Narzędzie ma określoną psychometryczną charakterystykę w warunkach polskich i trwa około 15 minut.