Szkolenia

Slider

SZKOLENIA

Realizuję szkolenia i programy menedżerskie, których cele odpowiadają na konkretne potrzeby biznesowe organizacji. Specjalizuję się w edukacji z coachingowego stylu zarządzania, który wyposaża menedżerów w wiedzę, umiejętności i postawy potrzebne do angażowania ludzi w zmiany. W pracy z zespołami wykorzystuję metody coachingu grupowego CoachWise™, techniki warsztatowe, facylitację, narzędzia analizy i strategii biznesowej. Różnordne formy szkoleniowe łączę w programy dedykowanych tematycznie Akademii Rozwoju. Stosuję narzędzie diagnozy profilu menedżera RightPath.

COACHINGOWY STYL ZARZĄDZANIA

MENEDŻER MENTOREM

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

AUTOPREZENTACJA MENEDŻERA

BUDOWA ZESPOŁU

INNOWACJE W ZESPOLE

KOMUNIKACJA I MOTYWOWANIE ZESPOŁU

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

AKADEMIA ROZWOJU SPRZEDAŻY